“Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống.” (Phil 2: 15-16)

Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Anh chị em tín hữu trong Giáo phận thân mến,

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến Giáp hội địa phương của chúng ta được thiết lập 200 năm trước đây và chúng ta nhận ra sự...

Continue reading...

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (Mt 10: 39)

THÁNH GIÁ CỦA CON? Vác thánh giá là chấp nhận nặng nề, bấp bênh và nguy hiểm. Ðức Giêsu mời gọi các môn đệ vác thánh giá của mình mà theo Ngài. Chẳng có con đường nào tốt hơn con đường Ngài đã đi. Con đường k...

Continue reading...

Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm A Ngày 21 tháng 6 năm 2020

“Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng” (Gr 20:11)

CHÚNG TA SỢ GÌ ?

Đời con người bị nhiều thứ bủa vây, đặc biệt là nỗi “sợ”. Nỗi sợ như gắn liền với sự mong manh của phận người: sợ đau khổ, sợ thử thách, sợ thất b...

Continue reading...

TÂM TÌNH MỤC TỬ

Continue reading...

“Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời.” (Tung hô Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi)

Anh chị em thân mến

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải...

Continue reading...