GB. Nguyễn Nghiêu O.P.
Pastor

Richmond Diocese Bicentennial Events 2019 – 2021

Saturday, October 12, 2019

Diocesan Pilgrimage led by Bishop Knestout

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC

Saturday, January 18 to Sunday, January 19, 2020

Diocesan-wide Masses to commemorate Bishop Patrick Kelly’s arrival to Virginia and the Opening of the Bicentennial Year

All parishes

Sunday, January 19, 2020

Mass celebrated by Bishop Knestout in recognition of the Catholic presence in the Eastern Vicariate

Basilica of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Norfolk

Saturday, May 16, 2020 (tentative)

Diocesan Pilgrimage led by Bishop Knestout

Basilica of the National Shrine of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Baltimore

Saturday, July 11, 2020

Vigil Mass celebrated by Bishop Knestout to commemorate the erection of the diocese (July 11, 1820), and in recognition of the Catholic presence in the Central Vicariate

Cathedral of the Sacred Heart, Richmond

Saturday, July 11 to Sunday, July 12, 2020

Diocesan-wide Masses to commemorate the erection of the Diocese

All parishes

Sunday, September 27 to Saturday, October 3, 2020

Diocesan Octave of Service

All parishes

Saturday, September 26 to Sunday, September 27, 2020

Feast of Saint Vincent de Paul (diocesan patron)

All parishes

Sunday, September 27, 2020

Feast of Saint Vincent de Paul (diocesan patron) celebrated by Bishop Knestout in recognition of the Catholic presence in the Western Vicariate

Saint Andrew, Roanoke

Friday, November 6 to Saturday, November 7, 2020

Eucharistic Congress

Greater Richmond Convention Center

Saturday, November 7 to Sunday, November 8, 2020

Diocesan-wide Masses to commemorate the conclusion of the Eucharistic Congress

All parishes

Saturday, January 16 to Sunday, January 17, 2021

Closing of the Bicentennial Year

All parishes

Tuần Thánh - Tam Nhật Vượt Qua Thánh

Thưa anh chị em,

Trong thời gian đại dịch Covid-19, khi không thể tập trung cử hành phụng vụ. TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH Giáo xứ cử hành trực tuyến.

(1) Trước hết, để cử hành trực tuyến mang lại lợi ích thiêng liêng trong đời sống đức tin, chúng ta theo sự hướng dẫn khi tham dự trực tuyến đã gửi qua e-mail và có trong Bản Tin Chứng Nhân tại trang nhà Giáo xứ: www.chungnhan.org

(2) Thứ đến để giúp mọi người tham dự cách ý thức và sống động, chúng ta cần biết về ý nghĩa của các cử hành trong TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH.

1/ TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH

Trong Tuần Thánh có “3 ngày rất thánh” gọi là TAM NHẬT VƯỢT QUA : Bắt đầu từ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH và kết thúc vào CHIỀU CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Trong TAM NHẬT VƯỢT QUA nầy, các tín hữu đem lòng tôn kính mến yêu và tưởng- niệm- tái- diễn những gì Chúa Giêsu đã làm từ bữa ăn sau hết với các môn đệ” (LỄ TIỆC LY, THỨ NĂM TUẦN THÁNH), với cuộc khổ nạn đau thương (CUỘC KHỔ NẠN, THỨ SÁU TUẦN THÁNH), và cuộc vượt qua bóng đêm sự chết, khải hoàn vào ánh sáng vinh quang (ĐÊM VỌNG PHỤC SINH, THỨ BẢY TUẦN THÁNH), để rồi xuất hiện giữa các môn sinh vào Ngày Thứ Nhất trong tuần (CHÚA NHẬT PHỤC SINH).

2/ GIÁO XỨ CỬ HÀNH TRỰC TUYẾN TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH

Tại trang nhà Giáo xứ: www.chungnhan.org

hoặc các đường nối kết (link) sau đây:

(1) Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 9/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 6:00PM,

Từ 8:00PM - 10:00PM: Các gia đình có thể đến Nhà Thờ viếng Mình Thánh Chúa.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/kpYKq9HfF84

(2) Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 3:00PM.

ĐẶC BIỆT: Đi Chặng Đàng Thánh Giá cầu nguyện cho đại dịch Covid-19

Tại gia đình: Trong khi tham dự nghi thức trực tuyến, nên có một Thánh giá trên bàn thờ, và bái kính suy tôn Thánh giá cùng thời gian với cử hành trực tuyến tại Nhà Thờ. Từ 5:00PM - 7:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/NGfLhkkqHBw

(3) Thứ Bẩy, Vọng Phục Sinh ngày 11/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 6:00PM,

Tại gia đình: Trong khi tham dự nghi thức trực tuyến, nên đốt nến trên bàn thờ cùng thời gian với cử hành trực tuyến tại Nhà Thờ.

Từ 8:00PM - 10:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/6uSXQLZf0zg

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA

Chúa Nhật Phục Sinh ngày 12/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 10:00AM,

Từ 12:00PM - 2:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/TERj-TG1Gro

LƯU Ý: Khi đến Nhà Thờ cầu nguyện, số người hiện diện không quá 10 người và cách nhau 6 feet. Đây là thời gian xin lễ và giáo xứ đón nhận phong bì dâng cúng cũng như lòng quảng đại của anh chị em trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh năm nay (bỏ vào thùng bên cạnh bàn để Bản Tin Chứng Nhân). Ước mong sao mọi người luôn nhớ đến Giáo xứ thân yêu:

Đường xa không quản một lần

Đến thăm Nhà Chúa chung phần góp tay

Trong thời đại dịch co-vid này

Lòng luôn mở rộng trao ngay ngại gì.

3/ Ý NGHĨA THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Mỗi lần cử hành Thánh Lễ, chúng ta tái diễn và hiện thực hóa BỮA TIỆC VƯỢT QUA mà Đức Kitô với các môn đệ của Người đã thực hiện vào buổi chiều Thứ Năm trước khi Ngài bước vào cuộc Thương Khó. Tuy nhiên, không có giây phút nào mà Phụng vụ Thánh Lễ lại mang một ý nghĩa sâu xa và hiện thực, như THÁNH LỄ TIỆC LY CHIÈU THỨ NĂM TUẦN THÁNH khai mạc TÂM NHẬT VƯỢT QUA. (Xem Hiến chế PV số 102 và Sách Lễ Rôma)

Thật vậy, chúng ta được mời gọi đi vào của hành Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh không chỉ bằng một ý thức đức tin không thôi, nhưng là phải hội nhập vào đó với tất cả tâm hồn và ý chí, nghĩa là chúng ta phải vận dụng toàn thể con người chúng ta để sống lại “GIỜ” của Đức Kitô, “Giờ” mà ở đó, Ngài đã biến bữa tiệc Vượt Qua của Do Thái giáo thành TIỆC VƯỢT QUA CỦA GIAO ƯỚC MỚI NGÀN ĐỜI TỒN TẠI (1 Cr 11,25). Giao ước bằng chính máu đào hy sinh Ngài tuôn đổ ra trên thập giá mà TẤM BÁNH LY RƯỢU là hiện thực đi trước (1 Cr 11,25).

Cùng với Mầu Nhiệm Thánh Thể được “Tưởng niệm tái diễn” cách hiện thực. Trong thánh lễ Tiệc Ly, chúng ta môt lần nữa được sống lại tâm tình cảm tạ và yêu thương của các môn đệ Đức Kitô, khi chứng kiến hình ảnh khiêm nhu và phục vụ đầy yêu thương của Thầy Chí Thánh khi quỳ xuống rửa chân cho các môn sinh và tiếp đó ân cần ban cho họ “Điều Răn Mới”, điều răn yêu thương, bác ái.

Sau cùng, cũng chính chiều hôm nay, trong thánh lễ Tiệc Ly nầy, chúng ta cảm nhận cách sâu xa hồng ân của bí tích truyền chức. Chính nhờ thánh chức linh mục, Giám mục mà Hy tế Đức Kitô mãi mãi nối dài trên bàn thờ nhân loại. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới hôm nay có được nhiều phó tế, linh mục, giám mục như lòng Chúa mong ước.

4/ CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRONG TUẦN THÁNH.

Cùng với Thánh Lễ trực tuyến Tam Nhật Vượt Qua Thánh, mỗi người và các gia đình sắp xếp thời gian cùng nhau đi CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ, để cầu nguyện và gặp lại những hình ảnh rất thân thương quen thuộc tại Nhà Thờ qua những đường kết nối (link) sau đây:

  • Giáo xứ (Tiếng Việt)

https://chungnhan.org/dangthanhgia

https://chungnhan.org/dangthanhgia/con

(Con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó)

https://chungnhan.org/dangthanhgia/giadinhcon

(Gia đình con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó)

  • Trường Vinh Sơn Liêm (English)

    vsl.chungnhan.org

Rất mong thay trong Tam Nhật Vượt Qua Thánh này !

    • +

Văn phòng Giáo xứ
Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Sống Đức Tin

Sống Đức Tin

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” ( Gl 2: 20)

Giáo Dục Đức Tin

Giáo Dục Đức Tin

Theo giáo huấn của Hội Thánh, thì cha mẹ phải là “những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu” của con cái. Còn các Giáo Lý viên chỉ là những người phụ giúp cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục này.

Nhân Chứng Đức Tin

Nhân Chứng Đức Tin

Cách làm chứng hùng hồn nhất cho Chúa, cho Giáo hội là sống bác ái, yêu thương; và đây cũng là cách tốt nhất để sống đạo và truyền đạo bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc đời của mình.

Năm Mục Vụ Gia Đình 2019

Lạy Chúa Giêsu, gia đình tín hữu là một Hội Thánh thu nhỏ được sai đi; xin cho chúng con biết đến với nhau, để chung chia niềm vui nỗi buồn, và cống hiến cho nhau sự sống đích thực của Chúa. Amen.

LMTT
HĐĐM
HCBMCG
ĐBX

Talk to Us

Môt vài dòng, nếu bạn cần liên lạc với chúng tôi bằng cách này. Xin để lại tên đầy đủ và địa chỉ email chính xác, chúng tôi sẽ hồi âm lại ngay khi có thể.

Pastor:

Gioan Baotixita
Nguyễn Nghiêu O.P.

Address:

12500 Patterson Ave.
Goochland, VA 23238

Phone:

(804) 784-5450
(804) 784-9822

Email:

vietmartyrsrichmond
@hotmail.com

Website:

www.chungnhan.org