GB. Nguyễn Nghiêu O.P.
Pastor

MASS SCHEDULE / GIỜ LỄ


Vigil Saturday / Thứ Bảy
08:00 PM

Sunday / Chúa Nhật
08:00 AM
10:30 AM

Monday-Friday / Trong Tuần
08:00 AM
 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI LỄ TRỌNG VÀ BUỘC

1/ Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng, ngày 7 tháng 12

 • Thánh lễ lúc 8:00PM sau đó Chầu Mình Thánh Chúa.
 • Hát lễ: Ca đoàn Ave Maria, Chầu Thánh Thể: Anh em LMTT

2/ Lễ Thứ Bẩy, ngày 8 tháng 12

 • Thánh lễ vào 8:00AM tại Nhà Thờ
 • Hát lễ: Ca đoàn Teresa

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG VÀ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2018

Chủ đề: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên.” (Tv 85: 11)

1/ Chăng đèn và làm hang đá

a/ Chăng đèn khuôn viên Nhà Thờ: Cuối tuần 24-25/11 (Sau Lễ Thanksgiving)b/ Làm hang đá:

 • Sân khấu hội trường: Cuối tuần 24-25/11 (Sau Lễ Thanksgiving)
 • Cuối Nhà Thờ (Trước đài Đức Mẹ Lavang): Cuối tuần 1-2/12 (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng)
 • Trong Nhà Thờ (Trước Tòa giảng): Cuối tuần 1-2/12 (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng)c/ Nghi thức làm phép hang đá

 • Hang đá Hội Trường: Vào lúc 9:30AM Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, ngày 9 tháng 12 (Trước khi bắt đầu lớp học)
 • Hang đá cuối Nhà Thờ: Sau lễ 8:00AM Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, ngày 23 tháng 12
 • Hang đá trong Nhà Thờ: Cuối lễ 10:30AM Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, ngày 23 tháng 12. Truyền hình trực tiếp Thánh lễ và Nghi Thức: A. Nguyễn Sang

2/ Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Linh mục giảng thuyết: Cha Giuse Đinh Văn Nghị, O.P.

a/ Giáo xứ: Vào lúc 8:00PM, Thứ Sáu và Thứ Bẩy, ngày 21/12 và 22/12 (Không có Thánh Lễ 8:00PM Thứ Bẩy)

b/ Trường Thánh Vinh Sơn Liêm: Vào lúc 9:00AM, Thứ Bẩy ngày 22/12

c/ Truyền hình trực tiếp: A. Trần Thông

3/ Diễn nguyện 30 phút trước Thánh lễ Đêm
Phụ trách điều hợp: Anh Đỗ Hiếu Liêm (thành viên Ban Cố Vấn)

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM (Một Thánh Lễ)

Cử hành vào lúc 8:00PM, Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Tại Nhà Thờ và Hội Trường

LỄ GIÁNG SINH - Lễ Ban Ngày (Hai Thánh Lễ)

Vào lúc 8:00AM và 10:30AM Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018, tại Nhà Thờ và Hội Trường.

Sống Đức Tin

Sống Đức Tin

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” ( Gl 2: 20)

Giáo Dục Đức Tin

Giáo Dục Đức Tin

Theo giáo huấn của Hội Thánh, thì cha mẹ phải là “những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu” của con cái. Còn các Giáo Lý viên chỉ là những người phụ giúp cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục này.

Nhân Chứng Đức Tin

Nhân Chứng Đức Tin

Cách làm chứng hùng hồn nhất cho Chúa, cho Giáo hội là sống bác ái, yêu thương; và đây cũng là cách tốt nhất để sống đạo và truyền đạo bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc đời của mình.

Truyền Hình Trực Tiếp Phục Vụ Lời Chúa

"Rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cor 9, 16)

Trong Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến việc sử dụng phương tiện truyền thông, cụ thể là lãnh vực truyền thông kỹ thuật số, khi viết: “Bổn phận hàng đầu của linh mục là loan báo Chúa Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người, và thông truyền ân sủng cứu độ đa dạng của Thiên Chúa xuyên qua các bí tích. Được triệu tập bởi Lời Chúa, Giáo Hội thừa nhận mình như là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông mà Thiên Chúa thực hiện với con người và mỗi linh mục được kêu gọi để xây dựng sự hiệp thông đó trong Ngài và với Ngài … các linh mục được yêu cầu khả năng hiện diện trong thế giới kỹ thuật số trong sự trung thành liên lỉ với sứ điệp Tin Mừng, để thực thi vài trò của hướng dẫn cộng đoàn của họ, mà từ nay diễn đạt, thường luôn nhiều hơn nữa, giữa "những tiếng nói” đến từ thế giới kỹ thuật số, và loan báo Tin Mừng bằng cách dùng, bên cạnh những phương tiện truyền thống, phần cống hiến của thế hệ các phương tiện nghe nhìn mới mà biểu lộ những cơ hội đối thoại mới mẻ và ngay cả những dụng cụ không thể thiếu cho việc loan báo Tin Mừng.”

Từ những hướng dẫn trên, để ghi dấu Lễ Tạ Ơn năm nay, và mừng Bổn mạng Giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày tôn phong hiển thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nhất là Tạ ơn Thiên Chúa khi hoàn thành các công trình sửa chữa mùa hè. Kể từ ngày 22/11/2018, Ban Truyền Thông Giáo xứ bắt đầu đưa hệ thống truyền hình trực tiếp vào Phục vụ Lời Chúa trong các Thánh Lễ cuối tuần và những ngày lễ quan trọng.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra: Dự lễ qua truyền hình trực tiếp ở nhà có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay không? Thánh lễ qua truyền hình trực tiếp là một thánh lễ đích thật, vì được truyền trực tiếp từ giáo xứ có những lợi điểm nhưng cũng có những giới hạn. Lợi điểm, vì phương tiện truyền thông này giúp cho những ai (bệnh nhân chẳng hạn) không thể đi đến nhà thờ có thể cầu nguyện trong sự hiệp thông với cộng đoàn và liên kết với toàn thể Hội Thánh. Họ được nghe Lời Chúa và bài giảng, khích lệ lòng đạo đức của những ai đang phải sống cô quạnh để họ hiệp thông với Giáo xứ. Nhưng thánh lễ qua truyền hình trực tiếp có giới hạn, vì không thể thay thế việc đến nhà thờ tham dự thánh lễ cho những người có khả năng đến tham dự chu toàn giữ luật ngày Chúa nhật và lễ buộc. Giáo huấn của Hội Thánh xác định: Các tín hữu Công Giáo phải tham dự Thánh lễ: Có mặt tại chỗ và có ý thức, nghĩa là: Có sự hiện diện với cả thân xác để cử hành thánh lễ trong các ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc, đồng thời tham dự thánh lễ với lòng tôn kính và sự chú ý như Hiến Chế Phụng Vụ Thánh viết: “Mẹ Giáo Hội tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn ý thức và linh động. Do chính bản tính, Phụng Vụ đòi hỏi việc tham dự như thế;” (số 14). Hơn thế nữa, qua sự hiện diện này, cộng đoàn tín hữu đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, và trong lời cầu nguyện, trong lúc nghe Lời Chúa và trong tình bác ái huynh đệ, họ cùng nhau cử hành sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô.

Chương trình truyền hình trực tiếp có tại trang Nhà Giáo xứ www.chungnhan.org, và sắp xếp trong tháng 11 và 12 như sau:

 • Ngày 22/11/2018: Lễ Tạ ơn, lúc 10:00AM (Pt Anh Trần Thông)
 • Ngày 25/11/2018: Lễ Chúa Kitô vua, lúc 8:00AM (Pt Anh Hồ Đoàn)
 • Ngày 02/12/2018: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, lúc 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)
 • Ngày 09/12/2018: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, lúc 8:00AM (Pt Anh Hồ Đoàn)
 • Ngày 16/12/2018: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, lúc 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)
 • Ngày 21 và 22/12/2018: Tĩnh Tâm Mùa Vọng lúc 8:00PM (Pt Pt Anh Trần Thông)
 • Ngày 23/12/2018: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, lúc 8:00AM (Pt Anh Hồ Đoàn)
 • Ngày 24/12/2018: Lễ Đêm lúc 8:00PM (Pt Pt Anh Trần Thông)
 • Ngày 25/12/2018: Lễ Giáng Sinh lúc 8:00AM (Anh Hồ Đoàn) và 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)
 • Ngày 30/12/2018: Lễ Thánh Gia lúc 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)

Đức Thánh cha Bênêđictô XVI nó: "Trong thế giới kỹ thuật số, cần phải rõ rằng ý định yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Kitô dành cho chúng ta không phải là một điều của quá khứ hay là một công trình thông thái, nhưng là một thực tại cụ thể và hiện thực. Quả thế, việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số làm cho con người của thời đại chúng ta, và cho nhân loại lầm lạc hôm nay, thấy rằng Thiên Chúa gần gũi; rằng trong Chúa Kitô, chúng ta hết thảy thuộc về nhau" (Benoît XVI, Diễn từ cho Giáo Triều Rôma dịp chúc lễ Giáng Sinh : Nhật báo Osservatore Romano bằng tiếng Pháp, ngày 21 /12/ 2009, tr.8). Rất mong quý Cộng Đoàn giới thiệu cho những người thân trong gia đình và các bạn bè không thể đến nhà thờ chương trình truyền hình trực tiếp này, để các anh chị em dược hiệp thông với Thiên Chúa Cộng Đoàn Dân Chúa trong Kinh nguyện và Thánh Lễ.

Pax Domini,
Fr. Nghieu Nguyen

Năm Mục Vụ Gia Đình 2018

Lạy Chúa Giêsu, gia đình tín hữu là một Hội Thánh thu nhỏ được sai đi; xin cho chúng con biết đến với nhau, để chung chia niềm vui nỗi buồn, và cống hiến cho nhau sự sống đích thực của Chúa. Amen.

LMTT
HĐĐM
HCBMCG
ĐBX

Our Latest Updates

Những thông tin, bài vở của Giáo xứ sẽ được cập nhật tại đây.

Talk to Us

Môt vài dòng, nếu bạn cần liên lạc với chúng tôi bằng cách này. Xin để lại tên đầy đủ và địa chỉ email chính xác, chúng tôi sẽ hồi âm lại ngay khi có thể.

Pastor:

Gioan Baotixita
Nguyễn Nghiêu O.P.

Address:

12500 Patterson Ave.
Goochland, VA 23238

Phone:

(804)784-5450
(804) 784-9822

Email:

vietmartyrsrichmond
@hotmail.com

Website:

www.chungnhan.org