Happy Thanksgiving

Thông Tin Giáo Xứ

1/ Chúc mừng và Tâm Tình Lễ Tạ ơn – Cung hiến Thánh Đường - Bổn mạng Giáo xứ

Trong niềm vui ơn thánh, kính chúc quý cụ, quý bác và anh chị em một ngày lễ

BÌNH AN - YÊU THƯƠNG - HIỆP NHẤT

Giữa biết bao lo lắng và biến động của cuộc sống và xã hội, chúng ta sống tâm tình của ngày lễ trong Lời Thánh Phaolô: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1 Tx 5, 16-18)

Rev. John Baptist Nghieu Nguyen, O.P.
Linh mục Chánh xứ

2/ Thánh Lễ và Nghi Thức làm phép Vườn Hiệp Nhất

(1) Thánh Lễ:

 • Lúc 10:00AM, Thứ Năm ngày 26/11/2020.
 • Trong Thánh Lễ có Nghi thức suy tôn các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 • Nối kết trực tuyến Thánh Lễ Tạ Ơn tại: https://youtu.be/OwPd4ur5IBE

Lưu ý: Những ai đã ghi danh tham dự Thánh Lễ Tạ ơn:

 • Vui lòng đến Nhà Thờ trước 30 phút
 • Ngồi theo gia đình.

(2) Nghi thức làm phép Vườn Hiệp Nhất

*Nếu trời không mưa: Cộng đoàn tụ họp tại Vườn Hiệp Nhất theo hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ban Cố giúp với thứ tự như sau:

 • Linh mục chủ lễ
 • Thầy Sáu giúp lễ mang nước phép
 • Ban Thường Vụ
 • Ban Cố Vấn
 • Ban Tài Chính
 • Hàng ghế cuối cùng ra trước
 • Những hàng ghế sau tiếp theo

Sau khi ổn định: Linh mục bắt đầu Nghi Thức

*Nếu trời mưa: Cộng đoàn đứng tại chỗ và hướng về cuối Nhà Thờ (Vườn Hiệp Nhất) để cử hành Nghi Thức.

Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Xin cầu cho chúng con.

  • +

Văn phòng Giáo xứ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post