Giáo huấn ĐTC Phanxicô - Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ

Thông Tin Giáo Xứ

Tháng Hoa ơi từng cơn mưa hồng phúc
Mẹ ân cần trao tặng chốn nhân gian
Lời Kính Mừng dâng mọi nơi mọi lúc
Chuỗi là hoa, kinh tựa hương ngát tỏa

Khung Cảnh Nhà Thờ Giáo xứ trong ngày khai mạc tháng hoa (Chúa Nhật 3/5/2020) kính Đức Trinh Nữ Maria với muôn ngàn hoa sắc từ lòng thành của những người con thảo dâng trước tòa Mẹ trong đại dịch Covid-19

  • +

Thưa anh chị em,

Chúng ta đã khai mạc Tháng Hoa với Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh, mở đầu với nghi thức Thánh Hiến Giáo xứ, các gia đình và mỗi người cho Đức Trinh Nữ Maria. Theo như Sách Nghi thức tái Thánh Hiến của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho Đức Trinh Nữ Maria ngày 1 tháng 5 năm 2020: “Sự thánh hiến hoặc phó thác một quốc gia, một Giáo phận, một Giáo xứ … cho Đức Maria có ý nghĩa như một lời nhắc nhở cho các tín hữu về chứng tá Tin Mừng của Đức Mẹ và cầu khẩn sự can thiệp hiệu quả của Mẹ trước Con Mẹ”. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, trong Tháng 5 này, chúng ta nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria, một mẫu gương sống Tin mừng khi tham dự Thánh Lễ Trực tuyến lúc 9:45AM của Giáo xứ mỗi Chúa Nhật, và đến tiến hoa cho Đức Mẹ tại Nhà Thờ , khẩn cầu ơn thiêng hồn xác. Đặc biệt trong giáo huấn của ĐTC Phanxico trong Chúa Nhật IV Phục Sinh vừa qua Đức Thánh Cha Phanxico chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói. Sự phân biệt này thật cần thiết trong đời sống dức tin Trong ý nghĩa đó, xin gửi đến anh chị em những thông tin với nội dung sau đây:

1/ Đức Thánh Cha Phanxico chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói?

2/ Tháng Hoa Mùa Covid: Dâng Mẹ Hoa Gì ?

3/ Giáo xứ trong Tháng Hoa, kính Đức Mẹ.

Trong Tháng 5 này, để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và cầu khấn ơn lành. Giáo xứ chúng ta thực hành:

 • Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Trực Tuyến của Giáo xứ vào lúc 10:00AM
 • Sau đó, đến Nhà Thờ tiến hoa từ 12:00PM – 2:00PM

(1) Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật trực tuyến lúc 10:00AM

 • Tuần 1 (3/5/2020): Chúa Nhật IV Phục Sinh (Chúa Chiên Lành)

Khai mạc Tháng Hoa Cầu khấn: Cha xứ dâng Giáo xứ và các gia đình cho Đức Trinh Nữ Maria

 • Tuần 2 (10/5/2020): Chúa Nhật V Phục Sinh (Ngày ghi ơn Mẹ) Cầu khấn: Cầu nguyện cho các hiền mẫu còn sống cũng như qua đời
 • Tuần 3 (17/5/2020): Chúa Nhật VI Phục Sinh. Cầu khấn: Cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong đại dịch Co-vid-19
 • Tuần 4 (24/5/2020): Lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Cầu khấn: Cầu nguyện cho các nhà nghiên cứu, bác sĩ, y tá và nhân viên y tế.
 • Tuần 5 (31/5/2020): Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Kết thúc Tháng Hoa và kết thúc Mùa Phục Sinh 2020 Cầu khấn: Cầu nguyện cho bình an: Thế giới, quốc gia Hoa Kỳ, Giáo phận, Giáo xứ và các gia đình.

(2) Tiến hoa dâng kính Mẹ Maria từ 12:00PM – 2:00PM Với thời tiết Mùa Xuân, hoa muôn sắc từ vườn các gia đình. Chúng ta dành cho Đức Mẹ những bông hoa thật đẹp từ tấm lòng con thảo tiến dâng lên Mẹ Mỗi khi đến tiến hoa dâng kính Mẹ, chúng ta cố gắng đọc:

 • 10 kinh mừng hoặc nhiều hơn có thể.

 • Kinh Lạy Nữ Vương

 • Một trong hai kinh nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô hoặc kinh Đức Mẹ Lavang

  • +

Văn phòng Giáo xứ
Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post