Trái ngược với hình ảnh công chúng gán cho ngài, Đức Bênêđictô qua đời ở tuổi 95 ngày 31 tháng 12 năm 2022 vẽ những khúc quanh của một triều giáo hoàng khiêm tốn hơn và nhân bản hơn.

Sự trớ trêu tàn nhẫn của lịch sử. Từ Đức Bênêđictô XVI, chúng ta chỉ giữ lại một điều: ngài từ nhiệm. Với việc “từ...

Continue reading...

Cuối buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 28 tháng 12, Đức Phanxicô đã xin giáo dân cầu nguyện đặc biệt cho Đức Bênêđictô: “Tôi xin anh chị em một lời cầu nguyện đặc biệt cho giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI, người đã âm thầm nâng đỡ Giáo hội, ngài đang bị bệnh nặng.”

Kể từ khi từ nhiệm năm 2013, Đức...

Continue reading...

AN EXCITING JOURNEY AHEAD Our world is hurting. We all need healing, yet many of us are separated from the very source of our strength. Jesus Christ invites us to return to the source and summit of our faith: his Real Presence in the Eucharist. The National Eucharistic Revival i...

Continue reading...

Chiều ngày 15/3/2022, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh đã thông báo rằng “vào thứ Sáu ngày 25/3/2022, trong nghi thức Thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 5 giờ chiều tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến hai nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội...

Continue reading...

Lm. Giu-se Đỗ Mạnh Thịnh Đại chủng viện thánh Giu-se Xuân Lộc, Ngày lễ kính Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, 2022.

WHĐ (03.01.2022) - Kể từ khi được công nghị Hồng Y vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 bầu chọn làm Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mang đến cho thời đại ngày nay,...

Continue reading...

gs11 ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ Giáng Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô năm 2020 - Ảnh: Vatican Media

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng qua việc tạo nên hang đá Giáng sinh, Thánh Phanxicô Assisi đã “thực hiện một công công cuộc truyền bá Phúc Âm vĩ đại”, điều vẫn tiếp tục lay động tâm hồn cho đến ng...

Continue reading...