Bicentennial Prayer

Father of lights,
the radiance of your Son has guided the advance of the Gospel
across the Diocese of Richmond for two centuries,
strengthening our Church
from the waters of the Eastern Shore to...

Continue reading...

Ngày lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day đầu tiên được cho là diễn ra vào năm 1623, để cảm ơn cơn mưa đã chấm dứt đợt hạn hán đang đe dọa tới vụ thu hoạch mùa màng năm đó. George Washington, vị tổng thống đầu tiên đã tuyên bố ngày lễ Tạ ơn, trở thành một ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ vào năm 1789. Từ đó,...

Continue reading...

Thời tiết của ngày hành hương Núi Đức Mẹ Lộ Đức ở Emmitsburg, MD năm nay lại tốt đẹp bất ngờ. Mưa như trút nước chỉ khi xe bus về tới địa phận Richmond. Chuyến xe, lại một lần nữa, đưa Cha Chánh xứ cùng cộng đoàn vượt dặm đường xa viếng thăm Mẹ. Trên đường đi, sau chuỗi Mân côi kính Mẹ, Cha xứ gi...

Continue reading...

Ngày lễ Mẹ Lên Trời năm nay mặc lấy một không khí hết sức đặc biệt. Toàn bộ nền gian cung thánh được thay đổi, cùng với nền trong khuôn viên nhà thờ đã được thay trong tuần trước đó, dường như làm mới hẳn nơi thờ phượng của cả giáo xứ. Những bàn tay khối óc của qúy thiện nguyện viên, lòng nhiệt tì...

Continue reading...