CHIA SẺ CỦA ĐGM BARRY C. KNESTOUT, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN RICHMOND

Thông Tin Giáo Xứ Tông Thư

Trong thư gửi cho các Linh mục ngày 1/5/2021, Đức Giám Mục Giáo phận cho biết: Qua một vài tháng đi ban Bí Tích Thêm Sức, nhiều người nói với về những cố gắng của các Linh mục đang làm, để kết nối lại các tín hữu trở lại vào đời sống của Giáo hội. Còn nhiều người vẫn còn xa cách Nhà Thờ vì Đại dịch và thật cần thiết để mời gọi họ trở về, để làm mới lại sự hiện diện của họ với Cộng đoàn nơi Bàn Tiệc Thánh Thể. Các tín hữu cảm thấy mất mát khi Cộng đoàn vắng mặt nhiều người và họ muốn cùng liên kết trong một Giáo xứ để sống đức tin, chia sẻ với nhau và cùng nhau hoạt động bác ái.

Để thực hiện những ước muốn này, Đức Giám mục hướng dẫn: Chúng ta cầu xin với Chúa Thánh Thần và cùng nhau làm việc để Ngài khơi dậy và khích lệ chúng ta, ban cho chúng ta một năng lực mới để sống Đức Tin, mời gọi những người xa cách nhà thờ trở về tham dự trọn vẹn và sinh hoạt tích cực vào đời sống Giáo Hội. Đó là những hoa quả của Chúa Thánh Thần, “Đấng đổi mới mặt địa cầu.

Với chia sẻ và hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận, mỗi người cố gắng đọc kinh “Cầu Xin Chúa Thánh Thần” từ hôm nay đến hết ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong Thánh Lễ cuối tuần, sau câu cuối của lời nguyện Giáo dân: Chúng ta sẽ đọc kinh này.

KINH CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

Xin hãy đến, / Lạy Chúa Thánh Thần /
Và hướng dẫn chúng con nơi Giáo phận Richmond /
Khi chúng con bắt đầu thiên niên kỷ thứ ba / công việc phục vụ của Ngài. /
Chúng con khiêm tốn cầu xin Ngài / củng cố lòng tín thác của chúng con vào Ngài /
Và sự nhiệt thành của chúng con / để chia sẻ Tin Mừng cho những người khác /

Xin thắp lên trong chúng con ước muốn hăng say /
để gia tăng tương quan của chúng con với Ngài /
Và gặp gỡ Ngài trong các Bí Tích /

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, /
Ngôi Sao của Tân Phúc Âm hóa / và Thánh Vinh Sơn Phaolô,/
Chúng con ước mong kinh nghiệm một Lễ Hiện Xuống mới /
Và đổi mới lại sâu xa Đức Tin của chúng con trong Giáo phận,
Nơi Giáo xứ, / trong các gia đình / và nơi tâm hồn chúng con. / Amen

Next Post Previous Post