Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục

Thông Tin Giáo Xứ

25 Năm chặng đường đã qua
Ra đi ngược xuôi muôn ngả
Giữa sông sâu hay biển cả
Ơn Thánh Chúa thật bao la

Anh chị em thân mến,

  • Ngày 5 tháng 7 năm 1996: Khởi đầu hành trình yêu thương khi Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến trở thành Linh Mục qua đặt tay của Đức Cha Paul O’Byrne, Giám mục Giáo phận Calgary tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Calgary, Alberta, Canada.
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2021: Qua 25 năm hành trình được Sai đi với thật nhiều ơn thánh và ghi sâu tình nghĩa tại 7 Giáo xứ, 2 Giáo họ, cùng với 2 năm học tại Đại Học Saint Mary of the Lake thuộc Tổng Giáo Phận Chicago
  • Tại Canada: Phục vụ tại Giáo phận Calgary và Tổng Giáo phận Edmonton Giáo xứ Holy Name, Giáo xứ Ascension, Giáo xứ Holy Trinity, Giáo họ Holy Redeemer, Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm

  • Tại Hoa Kỳ:

  • Học tại Đại học Saint Mary of The Lake thuộc Tổng Giáo Phận Chicago

  • Phục vụ tại Giáo phận Arlington và Giáo phận Richmond Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Giáo họ Đức Mẹ Lavang Chantilly, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond, nơi dừng chân Tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục, sau 25 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội với trách nhiệm: Giảng dạy - Thánh hóa và Quản trị

Trong Tâm Tình Hiệp Thông Ngân Khánh Linh Mục, xin anh chị em cùng tri ân, ngợi khen Thiên Chúa. Cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, Canada. Cho Giáo xứ, gia đình, họ hàng quê nhà, các thân nhân, ân nhân và bạn bè. Cho các Giáo xứ và các Giáo Họ đã và đang phục vụ. Cách riêng nhớ đến Linh hồn ông Cố Gioan Baotixita và Bà Cố Maria được an nghỉ bình an trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Thưa Anh chị em,

25 năm qua đi, nhưng vẫn chỉ là “Một Thánh Lễ”, nơi đó nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh, đã phục sinh và đang hiện diện. Lời Tạ ơn, tôn vinh, chúc tụng được dâng lên, lời cầu xin được đón nhận, và mọi phúc lành được tuôn tràn hôm nay và mãi mãi.

“Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ,
vì mọi ơn lành Người đã ban cho?
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.”
(Tv 116: 12-14)

Thân mến chào Anh chị em

Linh mục Gioan Baotixita Nghieu Nguyen, O.P.
Chánh xứ

25

Next Post Previous Post