Mừng Chúa Phục Sinh: Alleuia ! Alleluia ! Chúa Nhật II Phục Sinh

Thông Tin Giáo Xứ

Thưa anh chị em,

Với Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo hội kết thúc Tuần Lễ Bát Nhật mừng Chúa Sống Lại. Từ thời các giáo phụ, Chúa Nhật II Phục Sinh, được gọi là ’Chúa Nhật Áo Trắng” (Dominica in albis deponendis), bởi vì vào Chúa Nhật này, các tân tòng trao lại tấm áo trắng mà họ đã nhận lãnh vào đêm Vọng Phục sinh. Chúng ta đừng nên quên: Theo truyền thống, các dự tòng lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng lễ Phục sinh. Sau khi lãnh bí tích rửa tội, họ được trao tấm áo trắng, và suốt tuần bát nhật Phục sinh, họ mặc áo trắng khi tham dự phụng vụ, và đặc biệt là tham dự các bài huấn giáo nhiệm tích. Giai đoạn huấn giáo kết thúc vào Chúa nhật cuối tuần bát nhật: Các tân tòng trao lại áo trắng, và mặc thường phục; Từ đó mới có tên gọi Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật Áo Trắng.

Tiếp đến, Ngày 30 tháng 4 năm 2000, Chúa nhật sau Lễ Phục sinh, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên hiển thánh cho Nữ Tu Faustina Kowolska(1905-1938) và thiết lập ngày Lòng Chúa Thương Xót.

Với đôi nét cử hành phụng vụ, xin gửi đến anh chị em những thông tin sau đây:

1/ GIÁO XỨ CỬ HÀNH CHÚA II PHỤC SINH

MÙA PHỤC SINH

Năm mươi ngày, từ Chúa Nhật Lễ Phục Sinh đến Chúa Nhật Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất; hơn thế, như một Đại Chúa Nhật. Đặc biệt, trong những ngày này, hát Al-lê-lui-a (AC 22).

(1) Phụng vụ Lời Chúa

Chúa Nhật II Phục Sinh cho thấy: Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình an thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng ta, chúng ta trung thành phụng sự Người, làm chứng cho Người. Chúng ta hân hoan mừng Chúa chúng ta sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành người thương ban. Xin cho chúng ta biết đáp lại ơn Người, bằng đời sống chứng tá trong hoàn cảnh hiện nay

  • Bài Ðọc 1: Cv 2, 42-47

Sách Tông Ðồ Công Vụ hôm nay thuật lại các tín hữu sơ khai tin Chúa sống lại, nên chuyên cần cầu nguyện dự lễ, sống bác ái, nên nhiều người tin theo Chúa.

  • Bài Ðọc 2: 1Pr 1, 3-9

Thánh Phêrô chúc tụng Chúa sống lại đã ban cho chúng ta niềm tin, niềm tin đó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, mặc dầu chúng ta còn phải chịu gian khổ ở đời này

  • Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-31

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta.

(2) Thánh Lễ Trực Tuyến vào lúc 10:00AM

  • Đường nối kết trực tuyến: https://www.youtube.com/watch?v=gFqseg4MeCA

  • Facebook: facebook.com/groups/CVMRVA/

  • Lời Chúa tiếng Anh (English) trường Vinh Sơn Liêm: https://www.youtube.com/watch?v=JVt01s1LkEE

Quý phụ huynh giúp các em nghe Lời Chúa trước khi tham dự Thánh Lễ.

-Từ 12:00PM - 2:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện và Rước Lễ Thiêng Liêng

2/ Thu nhập Giáo xứ.

(1) Cám ơn

Trong thời đại dịch Covid-19, chúng ta trải qua nhiều khó khăn về phương diện sinh hoạt cuộc sống, cử hành phụng vụ cũng như tài chính. Tuy nhiên giữa biết bao trắc trở đó, hơn một tháng vừa qua kể từ ngày Đức Giám mục ban hành thư tạm ngưng cử hành Phụng vụ tại Nhà Thờ (16/3/2020). Về phương tiện tài chính, tuy không được như trước đây khi có các Thánh Lễ cuối tuần, nhưng Giáo xứ vẫn nhận được đóng góp của một số anh chị em. Trong lúc mọi người đều có những khó khăn riêng của gia đình và cuộc sống, nhưng lòng quảng đại đối với Giáo xứ thật đáng trân trọng. Một chút đóng góp trong lúc khó khăn này đã nói lên lòng quý mến của anh chị em đối với Nhà Chúa, nơi chúng ta quy tụ cử hành Phụng vụ để đón nhận ơn thánh của Thiên Chúa và xứng đáng được Ngài chúc phúc. Cám ơn anh chị em thật nhiều.

(2) Ước mong****

Chẳng ai biết khi nào đại dịch chấm dứt và khi nào Đức Giám Mục cho phép Giáo xứ quy tụ cử hành Phụng vụ. Nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều: Anh chị em luôn sẵn sàng đóng góp khi Giáo xứ cần, vì trải qua dòng thời gian, cơ sở của Giáo xứ luôn phát triển và chương trình sửa chữa cho phù hợp và thuận tiện với sinh hoạt và Phụng vụ, chúng ta đều hoàn thành tốt đẹp. Chính vì thế, trong thời gian khó khăn này, chúng ta nhớ đến nhau trong yêu thương hiệp nhất, nhớ đến các linh hồn để xin lễ và cũng nhớ đến giáo xứ mỗi khi đến cầu nguyện hoặc thăm viếng Nhà Thờ. Phong bì dâng cúng xin bỏ vào thùng bên cạnh bàn để Bản Tin Chứng Nhân.

hoặc

Gửi qua đường bưu điện:

Văn phòng Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

12486 Patterson Ave

Richmond, VA 23238

(3) Tâm Tình

Tấm lòng quảng đại cho đi

Chúa ban ơn thánh ngại gì không trao

Hôm nay cuộc sống thế nào

Không quên Nhà Chúa biết bao ân tình.

3/ Thời đại dịch Covid-19: Cầu nguyện và Rước Lễ Thiêng Liêng

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật trực tuyến, Từ 12:00PM - 2:00PM, các gia đình sắp xếp đến cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Thánh Thể tại Nhà Thờ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại nhà nguyện thánh Mát–ta khuyên các tín hữu nên cầm trong tay: Kinh Thánh và Chuỗi Mân Côi. Đó là phương thế để giúp chúng ta cầu nguyện. Trong lúc này, khi Giáo xứ không thể quy tụ, thì đây là cơ hội, để mỗi người và các gia đình đến với Thiên Chúa và Đức Mẹ cầu nguyện thật nhiều.

Bên cạnh đó, khi đến Nhà Thờ, chúng ta còn nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu Thánh thể nơi Nhà Tạm qua việc “Rước lễ thiêng liêng”. Đó là cách thế để tỏ lộ với Chúa những khao khát, và để kết hiệp với Ngài. Có lần Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết: “Con không thể rước lễ thường xuyên như con muốn; nhưng Chúa ơi, Ngài không phải là Đấng toàn năng sao? Xin hãy ở trong con, như trong Nhà Tạm, đừng bao giờ rời xa của lễ hiến tế nhỏ bé của Ngài.” Chẳng lẽ khi van nài như thế, Thiên Chúa lại không ngự vào tâm hồn chúng ta sao?

4/ Những thông tin khác****

Xin coi trong Bản Tin Chứng Nhân tại trang nhà qua đường nối kết:

https://chungnhan.org/hangtuan/480.pdf

    • +

Văn phòng Giáo xứ

Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post