Thánh Lễ Trực Tuyến hay đến Nhà Thờ?

Thông Tin Giáo Xứ

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Kết thúc Tháng Hoa dâng kính Đức Trinh Nữ Maria.

“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân.”
(Tv 122: 1-2)

  • +

Anh chị em thân mến,

Cuối tuần này Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kết thúc Mùa Phục Sinh và cũng là Chúa Nhật cuối Tháng Hoa dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong lúc này, nhiều anh chị em đang phân vân và trấn an lương tâm mình bằng những suy nghĩ, như:

 • Không cần tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tại Nhà Thờ. Ở nhà có Thánh Lễ Trực tuyến rồi?
 • Dành ghế ngồi trong Nhà Thờ cho người khác tham dự Thánh Lễ?

Chúng ta tìm thấy những câu trả lời như sau:

CÂU HỎI 1: Nhà thờ có mấy Thánh Lễ cuối Tuần?
Ba Thánh Lễ:
Thứ Bẩy: Lúc 8:00PM
Chúa Nhật: Lúc 8:00AM và 11:00AM

CÂU HỎI 2: Thánh Lễ Trực Tuyến có thay thế cho việc đến Nhà Thờ ngày Chúa Nhật không?
(1) Trường hợp 1: Theo khuyến cáo của Tòa Giám Mục: Hãy ở nhà nếu anh chị em bị bệnh, già yếu, qúa lo lắng hoặc sức đề kháng bị suy yếu. Đức cha Knestout chuẩn miễn cho anh chị em việc tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Những người này có thể hiệp thông qua Thánh Lễ Chúa Nhật Trực Tuyến của Giáo xứ.
(2) Trường hợp 2: Ngoài những trường hợp kể trên được Đức Giám Mục chuẩn miễn, mỗi người cần suy xét để chu toàn trách nhiệm như Thiên Chúa và Hội Thánh hướng dẫn và ghi danh Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Nghĩa là Thánh Lễ Chúa Nhật Trực Tuyến KHÔNG THAY THẾ cho những người trong trường hợp 2.

CÂU HỎI 3: Nhà Thờ có bao nhiêu chỗ ngồi?
(1) Tổng số ghế ngồi cách nhau 6 feet trong Nhà Thờ là 125 chỗ. Mỗi Thánh Lễ, chúng ta có 125 chỗ ngồi cho người tham dự. Bản vẽ ghế ngồi này đã được Tòa Giám Mục chuẩn nhận ngày 21/5/2020.
(2) Chúa Nhật vừa qua, chúng ta có:

 • Thánh Lễ Thứ Bẩy lúc 8:00PM là 36 người
 • Thánh Chúa Nhật lúc 8:00AM là 61 người
 • Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 11:00AM là 63 người

Như vậy, Nhà Thờ KHÔNG THIẾU ghế ngồi. Anh chị em hãy ghi danh Tham dư Thánh Lễ Chúa Nhật để hiện diện cùng với Cộng Đoàn Tạ ơn Thiên Chúa, đón nhận Ơn Thánh, nhất là đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu vào trong tâm hồn. Vì “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5)

CÂU HỎI 4: Làm sao ghi danh tham dự Thánh Lễ?
Hãy vào ngay trang nhà: www.chungnhan,org
hoặc https://ghidanh.chungnhan.org

Lưu ý: Mỗi Chúa Nhật khi đi tham dự Thánh Lễ đều phải ghi danh
Hẹn gặp anh chị em trong Thánh Lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và kết thúc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ.

“Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này”
(Đáp ca Lễ Hiện Xuống)

  • +
   Văn phòng Giáo xứ
   Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post