1/ Chúc mừng và Tâm Tình Lễ Tạ ơn – Cung hiến Thánh Đường - Bổn mạng Giáo xứ

Trong niềm vui ơn thánh, kính chúc quý cụ, quý bác và anh chị em một ngày lễ

BÌNH AN - YÊU THƯƠNG - HIỆP NHẤT

Giữa biết bao lo lắng và biến động của cuộc sống và xã hội, chúng ta sống tâm tình của ngày lễ trong Lời...

Continue reading...

“Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống.” (Phil 2: 15-16)

Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Anh chị em tín hữu trong Giáo phận thân mến,

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến Giáp hội địa phương của chúng ta được thiết lập 200 năm trước đây và chúng ta nhận ra sự...

Continue reading...

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (Mt 10: 39)

THÁNH GIÁ CỦA CON? Vác thánh giá là chấp nhận nặng nề, bấp bênh và nguy hiểm. Ðức Giêsu mời gọi các môn đệ vác thánh giá của mình mà theo Ngài. Chẳng có con đường nào tốt hơn con đường Ngài đã đi. Con đường k...

Continue reading...

Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm A Ngày 21 tháng 6 năm 2020

“Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng” (Gr 20:11)

CHÚNG TA SỢ GÌ ?

Đời con người bị nhiều thứ bủa vây, đặc biệt là nỗi “sợ”. Nỗi sợ như gắn liền với sự mong manh của phận người: sợ đau khổ, sợ thử thách, sợ thất b...

Continue reading...

TÂM TÌNH MỤC TỬ

Anh chị em thân mến,
Kể từ ngày 5/6/2020 chúng ta đã vào giai đoạn 2 (phase 2) trong tiến trình bình thường hóa các sinh hoạt của cuộc sống, và ngày 15/6/2020 Giáo phận Richmond sẽ bắt đầu áp dụng những hướng dẫn giai đoạn 2 này. Qua hơn 3 tuần mở lại Thánh Lễ Chúa Nhật, số người...

Continue reading...