Chặng Đàng Thánh Giá trong Tuần Thánh 2020

Thông Tin Giáo Xứ

Thưa anh chị em,

Chúng ta đang sống trong Tuần Thánh, một thời thật đặc biệt của cử hành Phụng vụ với Tam Nhật Vượt Qua: Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bẩy Vọng Phục Sinh.

Để sống Tuần Lễ hồng ân này, mỗi người và các gia đình sắp xếp thời gian cùng nhau đi CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ, để cầu nguyện và gặp lại những hình ảnh rất thân thương quen thuộc tại Nhà Thờ Giáo xứ qua những đường kết nối (link) sau đây:

1/ Giáo xứ (Tiếng Việt) https://chungnhan.org/dangthanhgia

https://chungnhan.org/dangthanhgia/con (Con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó) https://chungnhan.org/dangthanhgia/giadinhcon
(Gia đình con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó)

2/ Trường Vinh Sơn Liêm (English)

vsl.chungnhan.org

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta: ’Đàng Thánh giá cho chúng ta tín thác vào Chúa Giêsu. Thập giá Chúa Kitô chứa đựng trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa, nơi chúng ta khám phá lòng thương xót vô biên của Ngài. Đây là tình yêu mà chúng ta có thể hoàn toàn tín thác, hoàn toàn tin tưởng … hãy tín thác bản thân nơi Chúa Giêsu, trao trọn con người mình cho Chúa, bởi Ngài không để ai thất vọng bao giờ! Chỉ có trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại, chúng ta mới có thể tìm thấy cứu độ và cứu chuộc.’ (Đại hội Giới trẻ Thế giới, 26/7/2013)

Rất mong thay trong Tuần Thánh này !

    • + Văn phòng Giáo xứ
      Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post