Tuần Thánh - Tam Nhật Vượt Qua Thánh

Thông Tin Giáo Xứ

Thưa anh chị em,

Trong thời gian đại dịch Covid-19, khi không thể tập trung cử hành phụng vụ. TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH Giáo xứ cử hành trực tuyến.

(1) Trước hết, để cử hành trực tuyến mang lại lợi ích thiêng liêng trong đời sống đức tin, chúng ta theo sự hướng dẫn khi tham dự trực tuyến đã gửi qua e-mail và có trong Bản Tin Chứng Nhân tại trang nhà Giáo xứ: www.chungnhan.org

(2) Thứ đến để giúp mọi người tham dự cách ý thức và sống động, chúng ta cần biết về ý nghĩa của các cử hành trong TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH.

1/ TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH

Trong Tuần Thánh có “3 ngày rất thánh” gọi là TAM NHẬT VƯỢT QUA : Bắt đầu từ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH và kết thúc vào CHIỀU CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Trong TAM NHẬT VƯỢT QUA nầy, các tín hữu đem lòng tôn kính mến yêu và tưởng- niệm- tái- diễn những gì Chúa Giêsu đã làm từ bữa ăn sau hết với các môn đệ” (LỄ TIỆC LY, THỨ NĂM TUẦN THÁNH), với cuộc khổ nạn đau thương (CUỘC KHỔ NẠN, THỨ SÁU TUẦN THÁNH), và cuộc vượt qua bóng đêm sự chết, khải hoàn vào ánh sáng vinh quang (ĐÊM VỌNG PHỤC SINH, THỨ BẢY TUẦN THÁNH), để rồi xuất hiện giữa các môn sinh vào Ngày Thứ Nhất trong tuần (CHÚA NHẬT PHỤC SINH).

2/ GIÁO XỨ CỬ HÀNH TRỰC TUYẾN TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH

Tại trang nhà Giáo xứ: www.chungnhan.org

hoặc các đường nối kết (link) sau đây:

(1) Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 9/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 6:00PM,

Từ 8:00PM - 10:00PM: Các gia đình có thể đến Nhà Thờ viếng Mình Thánh Chúa.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/kpYKq9HfF84

(2) Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 3:00PM.

ĐẶC BIỆT: Đi Chặng Đàng Thánh Giá cầu nguyện cho đại dịch Covid-19

Tại gia đình: Trong khi tham dự nghi thức trực tuyến, nên có một Thánh giá trên bàn thờ, và bái kính suy tôn Thánh giá cùng thời gian với cử hành trực tuyến tại Nhà Thờ. Từ 5:00PM - 7:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/NGfLhkkqHBw

(3) Thứ Bẩy, Vọng Phục Sinh ngày 11/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 6:00PM,

Tại gia đình: Trong khi tham dự nghi thức trực tuyến, nên đốt nến trên bàn thờ cùng thời gian với cử hành trực tuyến tại Nhà Thờ.

Từ 8:00PM - 10:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/6uSXQLZf0zg

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA

Chúa Nhật Phục Sinh ngày 12/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 10:00AM,

Từ 12:00PM - 2:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/TERj-TG1Gro

LƯU Ý: Khi đến Nhà Thờ cầu nguyện, số người hiện diện không quá 10 người và cách nhau 6 feet. Đây là thời gian xin lễ và giáo xứ đón nhận phong bì dâng cúng cũng như lòng quảng đại của anh chị em trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh năm nay (bỏ vào thùng bên cạnh bàn để Bản Tin Chứng Nhân). Ước mong sao mọi người luôn nhớ đến Giáo xứ thân yêu:

Đường xa không quản một lần

Đến thăm Nhà Chúa chung phần góp tay

Trong thời đại dịch co-vid này

Lòng luôn mở rộng trao ngay ngại gì.

3/ Ý NGHĨA THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Mỗi lần cử hành Thánh Lễ, chúng ta tái diễn và hiện thực hóa BỮA TIỆC VƯỢT QUA mà Đức Kitô với các môn đệ của Người đã thực hiện vào buổi chiều Thứ Năm trước khi Ngài bước vào cuộc Thương Khó. Tuy nhiên, không có giây phút nào mà Phụng vụ Thánh Lễ lại mang một ý nghĩa sâu xa và hiện thực, như THÁNH LỄ TIỆC LY CHIÈU THỨ NĂM TUẦN THÁNH khai mạc TÂM NHẬT VƯỢT QUA. (Xem Hiến chế PV số 102 và Sách Lễ Rôma)

Thật vậy, chúng ta được mời gọi đi vào của hành Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh không chỉ bằng một ý thức đức tin không thôi, nhưng là phải hội nhập vào đó với tất cả tâm hồn và ý chí, nghĩa là chúng ta phải vận dụng toàn thể con người chúng ta để sống lại “GIỜ” của Đức Kitô, “Giờ” mà ở đó, Ngài đã biến bữa tiệc Vượt Qua của Do Thái giáo thành TIỆC VƯỢT QUA CỦA GIAO ƯỚC MỚI NGÀN ĐỜI TỒN TẠI (1 Cr 11,25). Giao ước bằng chính máu đào hy sinh Ngài tuôn đổ ra trên thập giá mà TẤM BÁNH LY RƯỢU là hiện thực đi trước (1 Cr 11,25).

Cùng với Mầu Nhiệm Thánh Thể được “Tưởng niệm tái diễn” cách hiện thực. Trong thánh lễ Tiệc Ly, chúng ta môt lần nữa được sống lại tâm tình cảm tạ và yêu thương của các môn đệ Đức Kitô, khi chứng kiến hình ảnh khiêm nhu và phục vụ đầy yêu thương của Thầy Chí Thánh khi quỳ xuống rửa chân cho các môn sinh và tiếp đó ân cần ban cho họ “Điều Răn Mới”, điều răn yêu thương, bác ái.

Sau cùng, cũng chính chiều hôm nay, trong thánh lễ Tiệc Ly nầy, chúng ta cảm nhận cách sâu xa hồng ân của bí tích truyền chức. Chính nhờ thánh chức linh mục, Giám mục mà Hy tế Đức Kitô mãi mãi nối dài trên bàn thờ nhân loại. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới hôm nay có được nhiều phó tế, linh mục, giám mục như lòng Chúa mong ước.

4/ CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRONG TUẦN THÁNH.

Cùng với Thánh Lễ trực tuyến Tam Nhật Vượt Qua Thánh, mỗi người và các gia đình sắp xếp thời gian cùng nhau đi CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ, để cầu nguyện và gặp lại những hình ảnh rất thân thương quen thuộc tại Nhà Thờ qua những đường kết nối (link) sau đây:

  • Giáo xứ (Tiếng Việt)

https://chungnhan.org/dangthanhgia

https://chungnhan.org/dangthanhgia/con

(Con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó)

https://chungnhan.org/dangthanhgia/giadinhcon

(Gia đình con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó)

  • Trường Vinh Sơn Liêm (English)

    vsl.chungnhan.org

Rất mong thay trong Tam Nhật Vượt Qua Thánh này !

    • +

Văn phòng Giáo xứ
Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post