Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm A

Thông Tin Giáo Xứ

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14:6)

Lời Nguyện: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, cuộc sống hôm nay có nhiều nẻo đường và nhiều chọn lựa, dễ làm chúng con lầm đường lạc lối; xin Chúa là đường, là sự thật và là sự sống luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con. Amen. Thưa anh chị em,

Chúa Nhật V Phục Sinh, mời gọi chúng ta một lần nữa xác tín niềm tin khi nghe lại Lời Chúa Giesu: „ Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6) . Đại dịch Covid-19 đưa ra cho chúng ta biết bao điều làm cho con người xao xuyến: Làm thế nào để không nhiễm bệnh, không đi làm thì lấy đâu ra tiền để sinh sống, không được đến Nhà Thờ và Rước Lễ đời sống tín hữu sẽ đi về đâu? ... Đức Giêsu biết tất cả những điều đó, nhưng Ngài vẫn khuyên “Lòng chúng con đừng xao xuyến”, vì Ngài nhìn mọi sự từ trên cao. Từ cao nhìn xuống, cái nhìn của Ngài bao quát hơn và thấy trọn vẹn hơn: Ngài không chỉ thấy hiện tại đang bế tắc mà còn thấy tương lai xán lạn. Nhờ cái nhìn đó nên mặc dù trong Vườn Cây Dầu Ngài thấy hình như đang đứng trước ngõ bí nhưng Ngài vẫn tiến bước nên cuối cùng đã đến ánh sáng phục sinh. Vì thế, Ngài kêu gọi chúng ta : “Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Nếu tin thì không còn xao xuyến nữa.

Với Lời Chúa soi dẫn, xin mời các gia đình cùng Giáo xứ cử hành Phụng vụ cuối tuần, với những thông tin nội dung sau đây:

1/ Tâm Tình Mục Tử
2/ Thu Nhập Giáo xứ
3/ Giáo xứ cử hành Chúa Nhật V Phục Sinh / Ngày Ghi Ơn Mẹ
4/ Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ

  • +

2/ THU NHẬP GIÁO XỨ

Quảng đại kết nối hy sinh Món quà quý giá nghĩa tình biết bao Lúc này Giáo xứ ước ao Góp phần một chút tay trao tấm lòng.

Trước hết, xin cám ơn các gia đình và anh chị em vẫn nhớ đến Giáo xứ trong lúc khó khăn của đại dịch Covid-19 khi dâng cúng tại thùng cuối Nhà Thờ và qua bưu điện. Qua số tiền đóng góp thời gian vừa qua , chúng ta nhận thấy: Mỗi cuối tuần thu nhập của Giáo xứ chưa được 1/3 trước đây, nghĩa là chỉ có khoảng 1/3 gia đình đóng góp. Thứ đến, trước đại dịch Covid-19, khi các cửa tiệm đóng cửa, nhân viên văn phòng làm việc tại nhà, các gia đình và mọi người đều có lo lắng khi nhìn tới tương lai. Giáo xứ cũng không ra khỏi những lo lắng đó. Chúng ta suy nghĩ nhiều về đời sống đức tin, về cử hành phụng vụ, về Trường Thánh Vinh Sơn Liêm … và quên làm sao được để có đủ tài chính trang trải cho sinh hoạt thường dùng vốn có từ trước đến nay. Chúng ta phó thác cho Chúa, cậy trông vào Mẹ Maria, và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để vượt qua “khúc quanh” hiện nay. Tuy nhiên, mong sao mỗi người cũng như các gia đình cố gắng hy sinh dành cho Giáo xứ một đôi chút, thì “ít cũng trở thành nhiều.” Lòng quảng đại nối kết với hy sinh sẽ tạo nên món quà thật quý giá Giáo xứ đang mong đợi. Cuối cùng, hy vọng trong Tháng 5 này, khi đến tiến hoa cho Đức Mẹ, Giáo xứ tiếp tục đón nhận được đóng góp và dâng cúng tại thùng bên cạnh bàn để Bản Tin Chứng Nhân, hoặc qua Bưu điện về địa chỉ: Văn phòng Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Vietnam 12486 Patterson Ave Richmond, VA 23238

Lưu ý: Vì “cách ly” đại dịch Covid và số tiền đóng góp mỗi tuần không nhiều, nên Ban Tài Chính sẽ kiểm ngân một tháng một lần.

3/ GIÁO XỨ CỬ HÀNH CHÚA NHẬT V PHỤC SINH / NGÀY GHI ƠN MẸ

Thánh lễ trực tuyến vào lúc 9:45AM (1) Đường nối kết trực tuyến: https://youtu.be/Bp0OO5mPJRc (2) Facebook: facebook.com/groups/CVMRVA/ (3) Lời Chúa tiếng Anh (English) trường Vinh Sơn Liêm: https://youtu.be/s2c7aXBh03A (4) Từ 12:00PM - 2:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ tiến hoa dâng kính Đức Mẹ, cầu nguyện và Rước Lễ Thiêng Liêng (5) Bản Tin Chứng Nhân: https://chungnhan.org/hangtuan/483.pdf

4/ THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ

Tháng Hoa ơi từng cơn mưa hồng phúc Mẹ ân cần trao tặng chốn nhân gian Lời Kính Mừng dâng mọi nơi mọi lúc Chuỗi là hoa, kinh tựa hương ngát tỏa

Trong Tháng 5 này, để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và cầu khấn ơn lành. Giáo xứ chúng ta thực hành:

 • Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Trực Tuyến của Giáo xứ vào lúc 10:00AM

 • Sau đó, đến Nhà Thờ tiến hoa từ 12:00PM – 2:00PM

  (1) Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật trực tuyến lúc 9:45AM

 • Tuần 1 (3/5/2020): Chúa Nhật IV Phục Sinh (Chúa Chiên Lành) Khai mạc Tháng Hoa Cầu khấn: Cha xứ dâng Giáo xứ và các gia đình cho Đức Trinh Nữ Maria

 • Tuần 2 (10/5/2020): Chúa Nhật V Phục Sinh (Ngày ghi ơn Mẹ) Cầu khấn: Cầu nguyện cho các hiền mẫu còn sống cũng như qua đời

 • Tuần 3 (17/5/2020): Chúa Nhật VI Phục Sinh. Cầu khấn: Cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong đại dịch Co-vid-19

 • Tuần 4 (24/5/2020): Lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Cầu khấn: Cầu nguyện cho các nhà nghiên cứu, bác sĩ, y tá và nhân viên y tế.

 • Tuần 5 (31/5/2020): Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Kết thúc Tháng Hoa và kết thúc Mùa Phục Sinh 2020 Cầu khấn: Cầu nguyện cho bình an: Thế giới, quốc gia Hoa Kỳ, Giáo phận, Giáo xứ và các gia đình.

(2) Tiến hoa dâng kính Mẹ Maria từ 12:00PM – 2:00PM

Với thời tiết Mùa Xuân, hoa muôn sắc từ vườn các gia đình. Chúng ta dành cho Đức Mẹ những bông hoa thật đẹp từ tấm lòng con thảo tiến dâng lên Mẹ

Mẹ chờ con thảo tiến hoa Tháng năm Cô-vít trước tòa Mẹ đây Dù cho đại dịch nhiễm lây Ơn thiêng giải cứu tràn đầy Mẹ ban.”

Mỗi khi đến tiến hoa dâng kính Mẹ, chúng ta cố gắng đọc:

 • 10 kinh mừng hoặc nhiều hơn có thể.

 • Kinh Lạy Nữ Vương

 • Một trong hai kinh nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô hoặc kinh Đức Mẹ Lavang

  • +

Văn phòng Giáo xứ
Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post