AN EXCITING JOURNEY AHEAD Our world is hurting. We all need healing, yet many of us are separated from the very source of our strength. Jesus Christ invites us to return to the source and summit of our faith: his Real Presence in the Eucharist. The National Eucharistic Revival i...

Continue reading...

gs11 ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ Giáng Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô năm 2020 - Ảnh: Vatican Media

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng qua việc tạo nên hang đá Giáng sinh, Thánh Phanxicô Assisi đã “thực hiện một công công cuộc truyền bá Phúc Âm vĩ đại”, điều vẫn tiếp tục lay động tâm hồn cho đến ng...

Continue reading...

Đây là nơi hiệp thông giữa các đặc sủng, không phải tranh luận ý thức hệ

Thượng Hội đồng các Giám mục lần tới với chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, sẽ được bắt đầu vào tháng 10/2021 và kết thúc tại Roma vào tháng 10/2023. Trong tinh thần hướng tới Thượng Hội đồ...

Continue reading...

September 27, 2021

The month of October brings with it our annual observance of Respect Life Month. As part of the Year of St. Joseph declared by Pope Francis, this year’s celebration highlights the example of that great saint.

As the faithful protector of both Jesus and Mary, we find in St. Jos...

Continue reading...

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” (Mk 9: 42)

Anh chị em thân mến,

Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều gương xấu. Gương xấu lan nhanh nhờ các phương tiện truyền thông. Ðức Giêsu tỏ thái độ khô...

Continue reading...

25 Năm chặng đường đã qua
Ra đi ngược xuôi muôn ngả
Giữa sông sâu hay biển cả
Ơn Thánh Chúa thật bao la

Anh chị em thân mến,

  • Ngày 5 tháng 7 năm 1996: Khởi đầu hành trình yêu thương khi Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến trở thành Linh Mục qua đặt tay của Đức Cha Paul O’Byrne, Giám mục...

Continue reading...