Thánh giá của con?

Thông Tin Giáo Xứ

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (Mt 10: 39)

THÁNH GIÁ CỦA CON? Vác thánh giá là chấp nhận nặng nề, bấp bênh và nguy hiểm. Ðức Giêsu mời gọi các môn đệ vác thánh giá của mình mà theo Ngài. Chẳng có con đường nào tốt hơn con đường Ngài đã đi. Con đường khó nghèo, khiêm hạ ở Bê-lem và Na-da-rét. Con đường rao giảng trong nhọc nhằn ở phần đất xứ Galilê. Con đường đầy đe dọa hiểm nghèo khi lên Giêrusalem. Con đường hiến mình khi vác thánh giá lên Núi Sọ. Chúng ta được mời gọi đi theo Ngài trên các con đường ấy, hay đúng hơn đi theo Ngài trên nẻo đường của đời mình, không cô đơn thất vọng, vì biết nơi mình sắp đến. Thánh giá của chúng ta không phải là khúc gỗ, nhưng là những gì ta phải từ bỏ, dù rất yêu mến, những người ta phải yêu mến, dù rất muốn từ bỏ. Chúng ta chỉ vác nổi thánh giá của mình nếu chúng ta dám yêu thực sự. Chỉ khi yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta mới dám quên mình, bỏ mình, mất mình, hiến mình. Ðiểm mới mẻ của Tân Ước là tình yêu đối với Ðức Giêsu. Ngài đòi ta phải yêu Ngài hơn cha mẹ, hơn con cái. Ngài còn đòi ta chịu mất mạng vì Ngài. Nếu Ðức Giêsu không phải là hiện thân của chính Thiên Chúa, nếu Ngài đã không chết vì chúng ta trước, thì Ngài chẳng có quyền đòi hỏi những hy sinh như vậy. Trải qua 20 thế kỷ, biết bao thế hệ Kitô hữu đã dám sống đến cùng tình yêu ấy. Truyền giáo không phải chỉ là thông truyền đức tin mà còn là thông truyền tình yêu, là làm cho Ðức Giêsu được mọi người yêu mến. Nhưng trước hết, chúng ta phải cảm nghiệm được Tình Yêu để cả cuộc đời ta là lời đáp cho Tình Yêu, là cuộc sống sao cho xứng với Thầy (c.37.38). Chúng ta yêu Ðức Giêsu trên mọi sự, yêu mọi sự trong Ngài và dưới Ngài, chấp nhận mất cái tôi nhỏ mọn, để được sống với Thiên Chúa.

HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY:


“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.”
“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.”
“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
(Mt 10: 37-39)


 • ĐỂ YÊU MẾN CHÚA GIÊSU
 • ĐỂ CAN ĐẢM VÁC THÁNH GIÁ ĐỜI MÌNH
 • ĐỂ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

Hãy đến đón nhận hồng ân Thiên Chúa ban tặng nơi Thánh Lễ và cùng đi với Giáo xứ trong hành trình Đức Tin.

1/ Ghi danh và đến tham dự Thánh Lễ
Để sắp xếp phù hợp số người tham dự mỗi Thánh Lễ và tránh đi những phiền phức về y tế sức khỏe có thể xảy ra, nên cộng đoàn cần ghi danh tại trang nhà: www.chungnhan.org hoặc https://ghidanh.chungnhan.org

Lưu ý:
(1) Mỗi Chúa Nhật đi tham dự Thánh Lễ: Đều phải ghi danh
(2) Những ai đã ghi danh nhưng thay đổi giờ tham dự Thánh Lễ: Cần ghi danh lại.
(3) Những ai đã ghi danh và muốn tham dự Thánh Lễ cuối tuần kế tiếp: Chỉ gặp ban hướng dẫn tại cuối Nhà Thờ, và ghi danh trực tiếp nơi đây, nghĩa là không cần vào trang nhà của Giáo xứ nữa.
(4) Ghế trong Nhà Thờ có chỗ dành cho các gia đình. Do đó, những gia đình nào muốn ngồi chung với nhau, xin báo cho ban hướng dẫn biết tại bàn tiếp đón.

2/ Thánh Lễ và Chầu Mình Thánh Chúa trực tuyến Thứ Sáu Đầu Tháng 7/2020
Thánh lễ Thứ Sáu đầu tháng và Chầu Mình Thánh Chúa là một truyền thống tốt đẹp trong đời sống đức tin của Hội Thánh và hiện diện trong Giáo xứ nhiều năm. Vì đại dịch Covid-19, chúng ta đã tạm ngưng ba tháng vừa qua và hiện nay trong giai đoạn 2 vẫn còn nhiều giới hạn. Tuy nhiên, để giúp mọi người tiếp tục đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu và đón nhận những ơn lành từ Tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Giáo xứ sẽ có THÁNH LỄ VÀ CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA TRỰC TUYẾN vào lúc 8:00PM, ngày 3 tháng 7 năm 2020.

3/ Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật hằng tuần
Ban Cố Vấn và ban Thường Vụ cùng với Cha xứ trong phiên họp ngày 19/6/2020, sau khi thảo luận về các Thánh Lễ cuối tuần trong giai đoạn 2 (Phase 2) đã quyết định: Với hoàn cảnh hiện nay, kể từ ngày 5/7/2020: Giáo xứ chỉ thực hiện một Thánh Lễ Chúa Nhật Trực Tuyến vào lúc 8:00AM phục vụ cho các Nhà Dưỡng Lão và những người được Đức Giám Mục Knestout chuẩn miễn. Còn các trường hợp khác, những anh chị em khỏe mạnh vẫn đi làm đều đặn cần đến Nhà Thờ cùng với Cộng đoàn Giáo xứ cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật.

4/ Cử hành Chúa Nhật XIII Thường Niên
(1) Đường nối kết trực tuyến: Lễ 8:00AM: https://youtu.be/rVtHP_2Ay2I và 10:30AM: https://youtu.be/SVnTcSbBMfs
(2) Facebook: facebook.com/groups/CVMRVA/
(3) Lời Chúa tiếng Anh (English) trường Vinh Sơn Liêm: https://youtu.be/6x8QnVciswM
(4) Bản Tin Chứng Nhân: https://chungnhan.org/hangtuan/490.pdf

5/ Chương trình Giáo lý năm học 2020-2021
Trong buổi họp ban điều hành Trường Thánh Vinh Sơn Liêm cùng với cha xứ ngày 23/6/2020, vì đại dịch Covid-19 có nhiều giới hạn nên chương trình Giáo lý năm học 2020-2021 được sắp xếp như sau:
(1) Không có lớp mẫu giáo (kindergarten)
(2) Các lớp sẽ học Online ngày Chúa Nhật

 • Lớp 1 đến lớp 6: Học từ 3:00PM - 3:45PM

 • Lớp 7 đến lớp 12: Học từ 4:00PM - 4:45PM
  (3) Hai lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm sức:

 • Học kỳ 1 (Tháng 9 -12/2020): Học Online

 • Học kỳ 2 (Tháng 1- đến ngày lãnh nhận bí tích): Học tại Hội Trường sau đó tham dự Thánh Lễ 2 (10:30AM) tại Nhà Thờ (4) Các lớp ghi danh tại trang nhà của Giáo xứ bắt đầu từ 3/8/2020

  • +

Văn phòng Giáo xứ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post