LƯU Ý: Khi đến tham dự Thánh Lễ

Thông Tin Giáo Xứ

Thưa anh chị em

Khi tham dự Thánh Lễ Chúa Thăng Thiên (tuần này 23-24/5/2020),

Thứ Bẩy 8:00PM / Chúa Nhật 8:00AM và 11:00AM,

Xin vui lòng:

1/ Giữ khoảng cách 6 feet

2/ Mang khẩu trang và vật dụng khử trùng cho riêng mình (nước khử trùng / giấy lau tay)

3/ Không được tiếp xúc, đụng chạm đến người khác, như cầm tay nhau lúc đọc Kinh Lạy Cha, hoặc bắt tay khi chúc bình an.

4/ Có mặt tại cuối Nhà Thờ trước 30 phút và theo sự hướng dẫn của người phụ trách.

Lưu ý:

 • Anh em Ban hướng dẫn có mặt trước 45 phút

 • Những ai chưa ghi danh, cần ghi danh gấp tại trang nhà: www.chungnhan,org hoặc https://dangky.chungnhan.org Những ai không có phương tiện và không biết cách ghi danh, xin nhờ các con cháu, hoặc những người thân quen giúp.

  Sau đây là một vài hình ảnh cuối Nhá Thờ và Bàn hướng dẫn.

  “Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

  "Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

  Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,

  cửa nội thành, ta đã dừng chân.”

  (Tv 122: 1-2)

Bàn hướng dẫn (Tổng quát)

Bàn hướng dẫn (bên trái)

Bàn hướng dẫn (phải)

Bên trong Nhà Thờ

  • +

Văn phòng Giáo xứ

Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post