Giáo xứ vui Xuân Mậu Tuất, Hội chợ Tết tuần giao thừa.

Continue reading...