Sáng Chúa Nhật 25 tháng 3, giáo xứ rước lá, tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem.

Continue reading...

Chủ đề của Sứ điệp Mùa Chay Thánh Năm nay đã được ĐTC Phanxicô trích từ Tin Mừng theo thánh Matthêu: ”Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.” (Mt 24,12). Chúa Giêsu nói câu này khi trả lời câu hỏi của các môn đệ. Ngài loan báo sẽ có sự sầu muộn lớn và mô tả tình trạng cộng đồng tín hữu có thể lâm vào: đó là đứng trước những biến cố đau thương, một số tiên tri giả sẽ lường gạt nhiều người đến độ đe dọa làm cho tâm hồn họ bị tắt lịm lòng mến là trung tâm của toàn thể Tin Mừng.

Continue reading...

Giáo xứ vui Xuân Mậu Tuất, Hội chợ Tết tuần giao thừa.

Continue reading...