AN EXCITING JOURNEY AHEAD Our world is hurting. We all need healing, yet many of us are separated from the very source of our strength. Jesus Christ invites us to return to the source and summit of our faith: his Real Presence in the Eucharist. The National Eucharistic Revival i...

Continue reading...

Chiều ngày 15/3/2022, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh đã thông báo rằng “vào thứ Sáu ngày 25/3/2022, trong nghi thức Thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 5 giờ chiều tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến hai nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội...

Continue reading...

Lm. Giu-se Đỗ Mạnh Thịnh Đại chủng viện thánh Giu-se Xuân Lộc, Ngày lễ kính Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, 2022.

WHĐ (03.01.2022) - Kể từ khi được công nghị Hồng Y vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 bầu chọn làm Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mang đến cho thời đại ngày nay,...

Continue reading...

gs11 ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ Giáng Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô năm 2020 - Ảnh: Vatican Media

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng qua việc tạo nên hang đá Giáng sinh, Thánh Phanxicô Assisi đã “thực hiện một công công cuộc truyền bá Phúc Âm vĩ đại”, điều vẫn tiếp tục lay động tâm hồn cho đến ng...

Continue reading...

Đây là nơi hiệp thông giữa các đặc sủng, không phải tranh luận ý thức hệ

Thượng Hội đồng các Giám mục lần tới với chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, sẽ được bắt đầu vào tháng 10/2021 và kết thúc tại Roma vào tháng 10/2023. Trong tinh thần hướng tới Thượng Hội đồ...

Continue reading...

September 27, 2021

The month of October brings with it our annual observance of Respect Life Month. As part of the Year of St. Joseph declared by Pope Francis, this year’s celebration highlights the example of that great saint.

As the faithful protector of both Jesus and Mary, we find in St. Jos...

Continue reading...