TAM NHẬT VƯỢT QUA - Thứ Sáu Tuần Thánh

Thông Tin Giáo Xứ

Thưa anh chị em,

Chúng ta đang sống và cử hành TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH với ngày thứ hai TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU, CHÚA CHÚNG TA. Xin gửi đến anh chị em những thông tin sau:

1/ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Chiều hôm nay ngày 10/4/2020, Giáo xứ cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu vào lúc 3:00PM qua đường nối kết trực tuyến https://www.youtube.com/embed/NGfLhkkqHBw Sau khi cử hành, từ 5:00PM – 7:00PM, với thời tiết Mùa Xuân khá đẹp nên mỗi người và các gia đình sắp xếp thời gian đến Nhà Thờ đi Đàng Thánh Giá ngoài trời, hoặc trong Nhà Thờ. Sách đi Đàng Thánh Giá để tại Bàn Thông Tin.

Hoặc qua những đường kết nối (link) sau đây:

  • Giáo xứ (Tiếng Việt)

https://chungnhan.org/dangthanhgia

https://chungnhan.org/dangthanhgia/con (Con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó)

https://chungnhan.org/dangthanhgia/giadinhcon (Gia đình con bước đi với Chúa vào cuộc Thương Khó)

2/ GIÁO XỨ CỬ HÀNH TRỰC TUYẾN

Tại trang nhà Giáo xứ: www.chungnhan.org

hoặc Facebook: https://www.facebook.com/groups/CVMRVA

  • Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 3:00PM.

ĐẶC BIỆT: Đi Chặng Đàng Thánh Giá cầu nguyện cho đại dịch Covid-19

Tại gia đình: Trong khi tham dự nghi thức trực tuyến, nên có một Thánh giá trên bàn thờ, và bái kính suy tôn Thánh giá cùng thời gian với cử hành trực tuyến tại Nhà Thờ. Từ 5:00PM - 7:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/NGfLhkkqHBw

  • Thứ Bẩy, Vọng Phục Sinh ngày 11/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 6:00PM,

Tại gia đình: Trong khi tham dự nghi thức trực tuyến, nên đốt nến trên bàn thờ cùng thời gian với cử hành trực tuyến tại Nhà Thờ.

Từ 8:00PM - 10:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/6uSXQLZf0zg

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA
  • Chúa Nhật Phục Sinh ngày 12/4/2020: Truyền hình trực tiếp vào lúc 10:00AM,

Từ 12:00PM - 2:00PM: Các gia đình đến Nhà Thờ cầu nguyện.

Đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/TERj-TG1Gro

LƯU Ý: Khi đến Nhà Thờ cầu nguyện, số người hiện diện không quá 10 người và cách nhau 6 feet. Đây là thời gian xin lễ và giáo xứ đón nhận phong bì dâng cúng cũng như lòng quảng đại của anh chị em trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh năm nay (bỏ vào thùng bên cạnh bàn để Bản Tin Chứng Nhân). Ước mong mọi người luôn nhớ đến Giáo xứ thân yêu:

Đường xa không quản một lần

Đến thăm Nhà Chúa chung phần góp tay

Trong thời đại dịch co-vid này

Lòng luôn mở rộng trao ngay ngại gì.

Rất mong thay !

3/ TRƯỜNG THÁNH VINH SƠN LIÊM

Trong Tam Nhật Vượt Qua Thánh, Trường Thánh Vinh Sơn Liêm có phần ghi âm Lời Chúa (Audio Bible) và Suy niệm (Reflection) mỗi ngày (Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil, Easter Sunday) tại trang nhà của Giáo xứ chungnhan.org, cũng như ở vsl.chungnhan.org hoặc https://www.facebook.com/groups/CVMRVA

4/ Ý NGHĨA TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH

(1) Thứ Năm Tuần Thánh

Mỗi lần cử hành Thánh Lễ, chúng ta tái diễn và hiện thực hóa BỮA TIỆC VƯỢT QUA mà Đức Kitô với các môn đệ của Người đã thực hiện vào buổi chiều Thứ Năm trước khi Ngài bước vào cuộc Thương Khó. Tuy nhiên, không có giây phút nào mà Phụng vụ Thánh Lễ lại mang một ý nghĩa sâu xa và hiện thực, như THÁNH LỄ TIỆC LY CHIÈU THỨ NĂM TUẦN THÁNH khai mạc TÂM NHẬT VƯỢT QUA. (Xem Hiến chế PV số 102 và Sách Lễ Rôma)

Thật vậy, chúng ta được mời gọi đi vào của hành Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh không chỉ bằng một ý thức đức tin không thôi, nhưng là phải hội nhập vào đó với tất cả tâm hồn và ý chí, nghĩa là chúng ta phải vận dụng toàn thể con người chúng ta để sống lại “GIỜ” của Đức Kitô, “Giờ” mà ở đó, Ngài đã biến bữa tiệc Vượt Qua của Do Thái giáo thành TIỆC VƯỢT QUA CỦA GIAO ƯỚC MỚI NGÀN ĐỜI TỒN TẠI (1 Cr 11,25). Giao ước bằng chính máu đào hy sinh Ngài tuôn đổ ra trên thập giá mà TẤM BÁNH LY RƯỢU là hiện thực đi trước (1 Cr 11,25).

Cùng với Mầu Nhiệm Thánh Thể được “Tưởng niệm tái diễn” cách hiện thực. Trong thánh lễ Tiệc Ly, chúng ta môt lần nữa được sống lại tâm tình cảm tạ và yêu thương của các môn đệ Đức Kitô, khi chứng kiến hình ảnh khiêm nhu và phục vụ đầy yêu thương của Thầy Chí Thánh khi quỳ xuống rửa chân cho các môn sinh và tiếp đó ân cần ban cho họ “Điều Răn Mới”, điều răn yêu thương, bác ái.

Sau cùng, cũng chính chiều hôm nay, trong thánh lễ Tiệc Ly nầy, chúng ta cảm nhận cách sâu xa hồng ân của bí tích truyền chức. Chính nhờ thánh chức linh mục, Giám mục mà Hy tế Đức Kitô mãi mãi nối dài trên bàn thờ nhân loại. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới hôm nay có được nhiều phó tế, linh mục, giám mục như lòng Chúa mong ước.

(2) Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày giữ chay và kiêng thịt

Theo truyền thống lâu đời của Hội Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày CHAY VƯỢT QUA, ngày Kỷ Niệm việc CHÚA GIÊSU CHỊU THƯƠNG KHÓ VÀ CHỊU CHẾT. Tuy nhiên, cử hành Phụng vụ chiều hôm nay không đơn thuần là một cuộc họp tưởng niệm các đau khổ và nhục hình của biến cố Thương Khó. Nhưng cốt lõi, đó chính là họp mừng “VINH QUANG THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ”. Vì mỗi lần Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa chịu chết, thì đồng thời cũng tuyên xưng Người đã sống lại. Tiến trình Phụng Vụ chiều hôm nay bao gồm 3 cử hành : Phụng Vụ Lời Chúa, Tôn thờ Thánh Giá và Hiệp Lễ.

Phụng Vụ lời Chúa : Với 3 Bài đọc như trong thánh lễ Chúa Nhật. Đặc biệt, Bài Tin Mừng hôm nay luôn luôn là Trình thuật Thương Khó theo Tin Mừng Thánh Gioan. Kết thúc Phần Phụng Vụ Lời Chúa là phần Kinh Nguyện Đại Đồng long trọng mang tính truyền thống và hướng đến mọi nhu cầu của nhân loại.

Tôn thờ Thánh Giá : Thánh giá được nâng cao để cộng đoàn tôn thờ và hôn kính.

Hiệp lễ : Sau cùng cộng đoàn thông hiệp Mình Thánh Chúa Kitô cách thiêng liêng.

Với tâm tình trong thái độ tin yêu, sốt sắng, cùng với sự yên lặng nội tâm, chúng ta cử hành ngày Thứ Sáu Tuần Thánh - Mầu Nhiệm Khổ Nạn và vinh quang Thập Giá Đức Kitô.

Giữ chay kiêng thịt ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

  • Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”

  • Tuổi giữ chay, theo Giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay” và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

  • Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn.” (Giáo luật điều 1252).

(3) Thứ Bẩy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh

Đêm Vọng Phục Sinh chính là thời điểm cao nhất của Năm Phụng Vụ, là Đêm Thánh của người Kitô hữu ; hay như cách diễn tả của thánh giáo phụ Augustinô : Đêm nay “là Mẹ của hết mọi buổi canh thức Phụng Vụ”. Bởi vì đêm nay chính là đêm tưởng niệm chính thức và hiện thực, đầy đủ và toàn diện nhất mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, biến cố trung tâm, đĩnh cao của Lịch sử cứu rỗi.

Phụng Vụ đêm nay gợi nhớ lại đêm “Vượt Qua” khi dân Ít-ra-en canh thức với thịt chiên để chờ sáng xuất hành trong niềm vui hồ hỡi khi được Thiên Chúa giải thoát khỏi vòng nô lệ Ai Cập. Anh sáng đêm nay cũng gợi nhớ lại biến cố oai hùng của đoàn người Ít-ra-en đi bộ qua Biển Đỏ ráo chân dưới áng mây cột lửa.

Thế nhưng điểm qui chiếu cuối cùng của ý nghĩa Phụng Vụ đêm nay vẫn là: Chúa Kitô đập tan xiềng xích tử thần và từ âm phủ khải hoàn đi lên ; và cũng một cách nào đó, chính là đêm Hội Thánh ngay từ buổi đầu, vẫn họp nhau đón đợi “Phu Quân” trở lại.

Để diễn tả những chiều kích trọng đại và thâm sâu đó, cử hành Phụng vụ đêm nay diễn ra trong một vẻ long trọng khác thường, toàn diện, và gần như phù hợp hoàn toàn với tiến độ của Lịch Sử cứu rỗi.

Chúng ta hãy chuẩn bị sốt sắng bước vào các cử hành Phụng Vụ Đêm Vọng Phục Sinh này qua trực tuyến lúc 6:00PM qua đường nối kết: https://www.youtube.com/embed/6uSXQLZf0zg

5/ TƯỞNG NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN

(1) Cụ Anna Đỗ Thị Hoạt

Thân mẫu ông Đỗ Bá Trực

Đã được Chúa gọi về ngày 7 tháng 4 năm 2020 tại Viêt Nam

Hưởng thọ: 103 tuổi

(2) Cụ Maria Madalêna Nguyễn Thị Hưởng (Bà Chức)

Đã được Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2020 tại: Richmond, VA

Hưởng thọ: 85 tuổi

Chương trình tang lễ sẽ thông báo sau

Giáo xứ chia buồn cùng hai gia đình tang quyến và nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn quý cụ Anna và Maria Madalena về Thiên Đàng cùng với các Thánh.

    • +

Văn phòng Giáo xứ
Các Thánh Tử Đạo Viet Nam, Richmond VA

Next Post Previous Post