Truyền Hình Trực Tiếp Phục Vụ Lời Chúa

Huấn Thư

"Rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cor 9, 16)

Trong Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến việc sử dụng phương tiện truyền thông, cụ thể là lãnh vực truyền thông kỹ thuật số, khi viết: “Bổn phận hàng đầu của linh mục là loan báo Chúa Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người, và thông truyền ân sủng cứu độ đa dạng của Thiên Chúa xuyên qua các bí tích. Được triệu tập bởi Lời Chúa, Giáo Hội thừa nhận mình như là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông mà Thiên Chúa thực hiện với con người và mỗi linh mục được kêu gọi để xây dựng sự hiệp thông đó trong Ngài và với Ngài … các linh mục được yêu cầu khả năng hiện diện trong thế giới kỹ thuật số trong sự trung thành liên lỉ với sứ điệp Tin Mừng, để thực thi vài trò của hướng dẫn cộng đoàn của họ, mà từ nay diễn đạt, thường luôn nhiều hơn nữa, giữa "những tiếng nói” đến từ thế giới kỹ thuật số, và loan báo Tin Mừng bằng cách dùng, bên cạnh những phương tiện truyền thống, phần cống hiến của thế hệ các phương tiện nghe nhìn mới mà biểu lộ những cơ hội đối thoại mới mẻ và ngay cả những dụng cụ không thể thiếu cho việc loan báo Tin Mừng.”

Từ những hướng dẫn trên, để ghi dấu Lễ Tạ Ơn năm nay, và mừng Bổn mạng Giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày tôn phong hiển thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nhất là Tạ ơn Thiên Chúa khi hoàn thành các công trình sửa chữa mùa hè. Kể từ ngày 22/11/2018, Ban Truyền Thông Giáo xứ bắt đầu đưa hệ thống truyền hình trực tiếp vào Phục vụ Lời Chúa trong các Thánh Lễ cuối tuần và những ngày lễ quan trọng.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra: Dự lễ qua truyền hình trực tiếp ở nhà có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay không? Thánh lễ qua truyền hình trực tiếp là một thánh lễ đích thật, vì được truyền trực tiếp từ giáo xứ có những lợi điểm nhưng cũng có những giới hạn. Lợi điểm, vì phương tiện truyền thông này giúp cho những ai (bệnh nhân chẳng hạn) không thể đi đến nhà thờ có thể cầu nguyện trong sự hiệp thông với cộng đoàn và liên kết với toàn thể Hội Thánh. Họ được nghe Lời Chúa và bài giảng, khích lệ lòng đạo đức của những ai đang phải sống cô quạnh để họ hiệp thông với Giáo xứ. Nhưng thánh lễ qua truyền hình trực tiếp có giới hạn, vì không thể thay thế việc đến nhà thờ tham dự thánh lễ cho những người có khả năng đến tham dự chu toàn giữ luật ngày Chúa nhật và lễ buộc. Giáo huấn của Hội Thánh xác định: Các tín hữu Công Giáo phải tham dự Thánh lễ: Có mặt tại chỗ và có ý thức, nghĩa là: Có sự hiện diện với cả thân xác để cử hành thánh lễ trong các ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc, đồng thời tham dự thánh lễ với lòng tôn kính và sự chú ý như Hiến Chế Phụng Vụ Thánh viết: “Mẹ Giáo Hội tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn ý thức và linh động. Do chính bản tính, Phụng Vụ đòi hỏi việc tham dự như thế;” (số 14). Hơn thế nữa, qua sự hiện diện này, cộng đoàn tín hữu đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, và trong lời cầu nguyện, trong lúc nghe Lời Chúa và trong tình bác ái huynh đệ, họ cùng nhau cử hành sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô.

Chương trình truyền hình trực tiếp có tại trang Nhà Giáo xứ www.chungnhan.org, và sắp xếp trong tháng 11 và 12 như sau:

  • Ngày 22/11/2018: Lễ Tạ ơn, lúc 10:00AM (Pt Anh Trần Thông)
  • Ngày 25/11/2018: Lễ Chúa Kitô vua, lúc 8:00AM (Pt Anh Hồ Đoàn)
  • Ngày 02/12/2018: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, lúc 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)
  • Ngày 09/12/2018: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, lúc 8:00AM (Pt Anh Hồ Đoàn)
  • Ngày 16/12/2018: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, lúc 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)
  • Ngày 21 và 22/12/2018: Tĩnh Tâm Mùa Vọng lúc 8:00PM (Pt Pt Anh Trần Thông)
  • Ngày 23/12/2018: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, lúc 8:00AM (Pt Anh Hồ Đoàn)
  • Ngày 24/12/2018: Lễ Đêm lúc 8:00PM (Pt Pt Anh Trần Thông)
  • Ngày 25/12/2018: Lễ Giáng Sinh lúc 8:00AM (Anh Hồ Đoàn) và 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)
  • Ngày 30/12/2018: Lễ Thánh Gia lúc 10:30AM (Pt Anh Nguyễn Sang)

Đức Thánh cha Bênêđictô XVI nó: "Trong thế giới kỹ thuật số, cần phải rõ rằng ý định yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Kitô dành cho chúng ta không phải là một điều của quá khứ hay là một công trình thông thái, nhưng là một thực tại cụ thể và hiện thực. Quả thế, việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số làm cho con người của thời đại chúng ta, và cho nhân loại lầm lạc hôm nay, thấy rằng Thiên Chúa gần gũi; rằng trong Chúa Kitô, chúng ta hết thảy thuộc về nhau" (Benoît XVI, Diễn từ cho Giáo Triều Rôma dịp chúc lễ Giáng Sinh : Nhật báo Osservatore Romano bằng tiếng Pháp, ngày 21 /12/ 2009, tr.8). Rất mong quý Cộng Đoàn giới thiệu cho những người thân trong gia đình và các bạn bè không thể đến nhà thờ chương trình truyền hình trực tiếp này, để các anh chị em dược hiệp thông với Thiên Chúa Cộng Đoàn Dân Chúa trong Kinh nguyện và Thánh Lễ.

Pax Domini,
Fr. Nghieu Nguyen

Next Post Previous Post