Ngày lễ Mẹ Lên Trời năm nay mặc lấy một không khí hết sức đặc biệt. Toàn bộ nền gian cung thánh được thay đổi, cùng với nền trong khuôn viên nhà thờ đã được thay trong tuần trước đó, dường như làm mới hẳn nơi thờ phượng của cả giáo xứ. Những bàn tay khối óc của qúy thiện nguyện viên, lòng nhiệt tì...

Continue reading...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Cha Xứ, những bàn tay và khối óc trẻ (không kể tuổi tác) đã tập trung ngay sau Thánh Lễ Nhì Chúa nhật X quanh năm, ngày 10 tháng 6. Công việc dọn trống nền nhà thờ, dọn ghế dài qua bên hội trường để chuẩn bị cho Thánh lễ tuần tới, lột hết thảm cũ lên, chở gạch lát nền về v...

Continue reading...

Về Ơn Gọi Nên Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay

  1. “CÁC CON HÃY VUI MỪNG VÀ HÂN HOAN” [là câu] Chúa Giêsu nói với những người bị bách hại hoặc bị xỉ nhục vì Người (Mt 5:12). Chúa đòi hỏi mọi sự nơi chúng ta, và đổi lại Người ban cho chúng ta sự sống thật, là hạnh phúc mà vì nó chúng ta được dựng nên....

Continue reading...